Dự án

CARE tuyển điều tra viên dự án

CARE là tổ chức hỗ trợ nhân đạo quốc tế chống lại nghèo đói toàn cầu, dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ và các bé gái nhằm mang lại những thay đổi dài lâu trong cộng đồng của họ. Với tư cách một tổ chức phi tôn giáo và phi chính trị, CARE giúp đỡ các cộng đồng vượt qua nghèo đói bằng cách hỗ trợ các dự án phát triển cũng như viện trợ khẩn cấp. Chúng tôi tin rằng hỗ trợ phụ nữ và các bé gái là một trong những cách hiệu quả nhất để mang lại kết quả bền vững ở các cộng đồng nghèo khó.

CARE Vietnam hiện tại đang tìm kiếm một nhóm điều tra viên để thu thập dữ liệu đánh giá kết thúc cho Dự án ICAM.

Những cá nhân/tổ chức có quan tâm xin đọc thêm chi tiết đính kèm trong file TOR và gửi hồ sơ bao gồm (i) Hồ sơ kỹ thuật/CV và (ii) Thư ngỏ thể hiện sự quan tâm vào địa chỉ Procurement3@care.org.vn

Mọi thông tin cần giải đáp, vui lòng liên lạc: Trung tâm Văn hóa, Giáo dục và Đời sống xã hội (SocialLife) – lienhe@sociallife.vn hoặc manhtiennhanhoc@gmail.com (0935028255 gặp anh Tiến)

Hạn chót nhận hồ sơ là vào 17h ngày 06/04/2015. Hồ sơ sau hạn chót sẽ không được chấp nhận. Những ứng cử viên phù hợp sẽ được mời phỏng vấn.

***Một số tóm tắt về công việc:

Tên dự án: Integrated Community-based Adaptation inthe Mekong Delta (ICAM)
Địa điểm: tỉnh An Giang và Sóc Trăng, đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam
Thời gian:
  • 10 ngày với tư cách điều tra viên (từ ngày 09/05/2015)
  • 10 ngày với tư cách điều phối viên (từ ngày 10/05/2015)
  • 6 ngày thu thập dữ liệu điền dã (từ ngày 13/05/2015)

Báo cáo với: Cố vấn quốc tế và cán bộ CARE

***

Nội dung công việc:

a. 12 điều tra viên có kinh nghiệm (6 nam 6 nữ) sẽ được tập huấn 3 ngày bởi các cố vấn CBA nhằm khai thác hiệu quả công cụ và tiêu chuẩn  thu thập dữ liệu trong chuyến điền dã khoảng 6 ngày

b. 2 điều phối viên phỏng vấn nhóm tập trung (1 nam 1 nữ) sẽ được tập huấn 2 ngày bởi cố vấn CBA về khai thác công cụ và tiêu chuẩn thu thập dữ liệu trong chuyến điền dã khoảng 8 ngày

c. 2 thư kí (1 nam 1 nữ) hỗ trợ điều phối viên sẽ được huấn luyện 1 ngày bởi cố vấn Banyaneer về khai thác công cụ và tiêu chuẩn thu thập dữ liệu. Các thư kí sẽ thực hiện điền dã trong khoảng 6 ngày.

d. Dữ liệu theo yêu cầu được thu thập, nhập liệu và gửi trực tiếp về cố vấn Banyaneer và CARE trong vòng một tuần sau khi kết thúc cuộc điền dã.