SocialLife triển khai dịch vụ Khảo sát xã hội với ứng dụng trên mobile

SocialLife là mạng lưới các chuyên gia hoạt động nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân vănchuyên nghiên cứu về các vấn ...

Dịch vụ: Trợ giúp thông tin tư liệu học thuật và năng lực nghiên cứu

Là một đơn vị hoạt động khoa học công nghệ, chúng tôi hiểu được mức độ quan trọng của tính chính xác, sự tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học. ...

Dịch vụ: Viết hồi ký, tự truyện cá nhân – gia đình – doanh nghiệp

Quý vị là một người nổi tiếng (diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, người mẫu…) và muốn ghi chép lại những sự kiện trong cuộc đời của mình để ...

Social Life triển khai dự án viết Hồi ký – Tự truyện công ty SMC

Vừa qua, Sociallife đã chính thức ký kết hợp tác thực diện dự án viết Hồi ký – Tự truyện công ty SMC với ý tưởng cốt lõi về lịch sử 30 ...