Đào tạo

Thông báo chiêu sinh khóa tập huấn “KỸ NĂNG VIẾT BÀI HỌC THUẬT, TẠP CHÍ KHOA HỌC”

 1. Đối tượng tham gia:
 • Các học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên các trường Đại học trên địa bàn thành phố;
 • Các cán bộ dự án, nghiên cứu viên tại các học viện và viện nghiên cứu;
 • Các cơ quan đơn vị có nhu cầu;
 1. Mục tiêu khóa học:
 • Nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài nước;
 • Hướng dẫn các hướng tiếp cận và phân tích nguồn dữ liệu;
 • Chia sẻ kinh nghiệm về nộp bản thảo và tóm tắt nghiên cứu khoa học cho tạp chí và hội thảo;
 • Tạo mạng lưới liên kết các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu;
 1. Nội dung đào tạo:
 2. Lý thuyết
 • Cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận;
 • Cách hình thành các ý tưởng cho bài viết khoa học
 • Nguồn dữ liệu và một vài gợi ý phân tích (Định tính, Định lượng);
 • Giới thiệu cấu trúc một bài báo khoa học theo qui chuẩn quốc tế (Tóm tắt, Đặt vấn đề, Điểm luận, Phân tích dữ liệu và phát hiện vấn đề khoa học, Thảo luận và Kết luận)
 • Hướng dẫn trích dẫn sử dụng phần mềm trích dẫn tài liệu
 1. Thực hành và trình bày sản phẩm
 • Kết thúc học phần lý thuyết, các học viên có 10 ngày hoàn chỉnh bài viết. Sau đó, các học viên sẽ tham gia thảo luận trực tiếp với thầy cô hướng dẫn để hoàn thiện sản phẩm trong vòng 2 ngày.
 • Mỗi học viên tham gia trình bày kết quả tại phiên tổng kết.
 1. Giảng viên:
 • PGS.TS. Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
 • Nhà văn Mai Sơn, Trường Đại học Hoa Sen
 1. Thời gian và địa điểm học:
 • Học phần lý thuyết: 2 ngày
 • Học phần thực hành: 3 ngày
 1. Học phí: Các học viên có thể đăng ký cả hai học phần hoặc 1 học phần lý thuyết
 • Học phần lý thuyết: 1,200,000đ/khóa (Lệ phí gồm: tài liệu và tiệc trà)
 • Học phần thực hành: 3,000,000đ/khóa (Lệ phí gồm: tài liệu, tiệc trà, lưu trú và ăn uống tại resort)
 1. Quyền lợi của học viên:

Các bài viết tốt được lựa chọn đăng trong các ấn phẩm khoa học hoặc giới thiệu đăng bài trên các tạp chí có uy tín.

 1. Hình thức đăng ký: Học viên quan tâm có thể đăng ký tham dự khóa học qua hai hình thức
 • Email: sociallife.study@gmail.com
 • Điện thoại: 08.62726351
 1. Lưu ý:
 • Học phần lý thuyết:

– Khi tham gia tập huấn, học viên tự trang bị máy tính cá nhân và vật dụng cần thiết

– Chuẩn bị 5 tài liệu tham khảo (sách, báo, tạp chí)

– Chuẩn bị sẵn một dàn ý những ý tưởng nghiên cứu cho đề tài của mình theo mẫu và gửi về BTC trước ngày 01/3/2016.

 • Học phần thực hành:

– Khi tham gia tập huấn, học viên tự trang bị máy tính cá nhân và vật dụng cần thiết

– Các học viên tham gia khóa đào tạo thực hành kỹ năng viết phải chuẩn bị tối thiểu một đề cương chi tiết đề tài của mình dựa trên cấu trúc của bài viết khoa học và gửi về cho BTC trước ngày 24/2/2016. Yêu cầu: Bài viết trình bày trên khổ giấy A4 (bao gồm nội dung và trích dẫn) và định dạng theo font Time New Romans, size 12, canh lề 2 cm). Chủ đề viết tự chọn.

– Hoàn thành các bài tập được giao

– Tham gia trình bày báo cáo


Đăng ký ngay