Đào tạo

Tăng cường kỹ năng viết bài học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế

Từ ngày 22-29/9 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa và Đời sống xã hội trực thuộc Hội Dân tộc học – Nhân học TP.HCM đã tổ chức thành công chương trình “Tăng cường kỹ năng viết bài học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế”. Chương trình nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài nước cho các đối tượng quan tâm; hướng dẫn các hướng tiếp cận và phân tích nguồn dữ liệu; chia sẻ kinh nghiệm về nộp bản thảo và tóm tắt nghiên cứu khoa học cho tạp chí và hội thảo; và tạo mạng lưới liên kết các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Các học viên tham gia chương trình đã được trang bị về (1) cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận; (2) giới thiệu cấu trúc về một bài tạp chí theo chuẩn quốc tế; (3) cách phân tích với nguồn dữ liệu; (4) hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu như NVivo, SPSS và Endnote. Đặc biệt, các học viên được tương tác trực tiếp với người hướng dẫn về ý tưởng cũng như các lỗi gặp phải trong bài viết của học viên. Các bài viết chất lượng được gửi đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Chia sẻ của học viên:
“Chương trình đã nuôi dưỡng và làm nẩy chồi những ý tưởng; huấn luyện kỹ năng chăm sóc cho những mầm chồi ý tưởng của chúng tôi” – Quang Minh, sinh viên năm 4 Khoa Nhân học
“Các buổi tập huấn đã hướng dẫn cho chúng tôi một lượng kiến thức và kỹ năng rất bổ ích. Tôi bây giờ đã biết được các tiêu chuẩn cũng như cấu trúc của một bài khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.” – Ngọc Phúc, học viên cao học Trường Đại học Mahidol, Thái Lan


Đăng ký ngay