Đào tạo

Khóa học mùa hè – socialLife 2016

Trung tâm socialLife dự kiến tổ chức khóa tập huấn nâng cao kỹ năng viết vào mùa hè năm 2016. Các ứng viên có nguyện vọng tham gia xin vui lòng đăng ký theo biểu mẫu phía sau. BTC sẽ xem xét hỗ trợ chi phí từ 50% – 100% liên quan đến toàn bộ chi phí khóa học tùy theo mức độ phù hợp và khả năng thuyết phục của ứng viên.

https://docs.google.com/forms/d/1GgYINxwRR0rFHBwahMNH3Dut7YtGXfDeuVaooCSVP-k/edit?usp=sharing_eid&ts=5701ccb5


Đăng ký ngay