Đào tạo

Chuyên đề: “Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học”

Nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và phát triển ý tưởng nghiên cứu khoa học, ngày 29/82014, khoa Công tác xã hội tổ chức lớp chuyên đề “Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học” do TS. Nguyễn Đức Lộc – Phó trưởng khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM báo cáo.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên là hoạt động trí tuệ, góp phần biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Bằng nhiều hình thức khác nhau, NCKH sẽ tạo ra những bước đi ban đầu để sinh viên tiếp cận với những vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra, thông qua đó nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, từng bước trau dồi phương pháp luận nghiên cứu khoa học, gắn lí luận với thực tiễn. Tuy vậy hiện nay đa số sinh viên chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, không được người hướng dẫn khoa học định hướng để tiến hành nghiên cứu một đề tài nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc. Kết quả là nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên chỉ là rập khuôn các ý tưởng nghiên cứu trước đó, không có những phát hiện mới hay khám phá mang ý nghĩa khoa học.

Thông qua chuyên đề “Đi tìm ý tưởng cho đề tài nghiên cứu khoa học” do TS. Nguyễn Đức Lộc – Phó trưởng khoa Nhân học – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Tp.HCM báo cáo các nội dung như: sinh viên phải tìm đề tài nghiên cứu như thế nào, sinh viên hiểu thế nào là một đề tài nghiên cứu khoa học, thay đổi góc nhìn đối với đối tượng khảo sát, chú ý đến khía cạnh ngôn ngữ trong lĩnh vực khoa học, xác định khái niệm cho đề tài nghiên cứu, tiếp cận khái niệm dưới hai kích thước (mối quan hệ xã hội và quá trình xã hôi), khi nghiên cứu cần chú ý đến những hiện tượng đối lập nhau… nhằm giúp sinh viên nắm được các bước đi cần thiết trong việc tìm ý tưởng cũng như triển khai các ý tưởng cho một đề tài, dự án nghiên cứu cụ thể.

TS. Nguyễn Đức Lộc đã chỉ ra một số khó khăn sinh viên thường gặp trong quá trình nghiên cứu và kèm theo là những lời khuyên dành cho các bạn sinh viên để các bạn có niềm đam mê nghiên cứu khoa học thật sự.

File bài giảng: https://drive.google.com/file/d/0By7EbLq5fC9AdENzQlJCU2owTUU/view?usp=sharing

Nguổn: http://www.thudaumot.edu.vn/

 

Hạn đăng ký: 22/05/2018

Ngày khai giảng: 20/06/2018
Ngày 26 ( 18:30 - 21:30)
Ngày 27,28,29 ( 8:00 - 21:00)

Đăng ký ngay