Ấn phẩm khoa học

Blue Book: SocialLife HiTech Vol.1

Tác giả: SocialLife Hitech

350.000 đ Đã có VAT

Vừa qua, Viện Social Life đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTPCo) trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chiến lược về nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao.

Để cụ thể hóa chiến lược này, chúng tôi ra mắt ấn phẩm với tên gọi Blue Book: SocialLife HiTech hay còn gọi là Sách Xanh. Đây là một sản phẩm truyền thông có mục đích xây dựng và kết nối thông tin về hệ sinh thái dịch vụ đầu tư phát triển thông qua kết nối thông tin về hệ sinih thái dịch vụ đầu tư phát triển thông qua kết nối các nhà cung ứng dịch vụ hàng đầu trong Khu Công nghệ cao và những nơi dự kiến triển khai dịch vụ. Bên cạnh đó, Blue Book: SocialLife HiTech sẽ cung cấp thông tin dự báo nguồn nhân lực và nhu cầu dịch vụ trong các khu công nghệ cao, thông qua khảo sát nhu cầu cá nhà đầu tư trong khu vực. Ngoài ra, Blue Book: SocialLife HiTech còn là nơi giới thiệu các chương trình phụng sự, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương và người lao động.

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Thông điệp của giám đốc SHTPCo

Bức tranh các nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao

Tổng thể Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hiểu biết của sinh viên về Cách mạng Công nghiệp 4.0: Rộng nhưng chưa sâu

Cơ hội và thách thức việc làm trong bối cảnh Cách mạng Cồng nghiệp 4.0 qua nhận thức của sinh viên

Chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai: SInh viên kỳ vọng gì?

Tầm quan trọng của thái độ và kỹ năng để xây dựng năng lực bản thân qua trải nghiệm của thực tập sinh

Những kỹ năng cần trang bị cho người lao động trong Cách mạng Công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp cần gì?

Đào tạo năng lực cho sinh viên để đáp ứng nhu cầu lao động của Cách mạng Công nghiệp 4.0: Các trường đại học cần thay đổi như thế nào?

Thông tin các Nhà cung ứng dịch vụ