Ấn phẩm khoa học

Cấu hình xã hội cộng đồng công giáo Bắc di cư tại Nam bộ

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc

78.400 đ Đã có VAT

98.000 đ - 20%

Sự kiện di cư của những người Công giáo miền Bắc vào miền Nam sau Hiệp định Ge nè vơ năm 1954 là một sự kiện mà cho đến nay có rất ít công trình khoa học xã hội chú tâm nghiên cứu.

Trong sự kiện lịch sử - xã hội ngày nay có một nét đặc thù mà chắc ai cũng dễ dàng nhận thấy, đó là hiện tượng quá trình di dân diễn ra phần lớm trên quy mô tập trung theo từ làng gốc ở miền Bắc cho tới làng di cư ở miền Nam. Chắc hẳn nét đặc thù mang tính cộng đồng này là một trong những nhân tố sẽ dẫn đến nhiều tính chất đặc trưng về sau này của những cộng đồng Công giáo Bắc di cư trong lòng xã hội miền Nam, xét về cả mặt văn hóa - xã hội lẫn kinh tế - hội, mà cho đến nay người ta vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo hết các khía cạnh đa dạng.

Công trình nghiên cứu thực hiện theo hướng tiếp cận nhân học của Nguyễn Đức Lộc là một nỗ lực hiếm hoi đáng ghi nhận theo chiều hướng vừa nêu.

- PGS.TS Trần Hữu Quang - 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1 - Cộng đồng và cá nhân - Quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 2 - Tổng quan về hai cộng đồng công giáo di cư năm 1954 tại Nam Bộ: Hố Nai và Cái Sắn

CHƯƠNG 3 - Gia đình và dòng họ người công giáo di cư

CHƯƠNG 4 - Tổ chức cộng đồng theo giáo xứ vùng công giáo di cư - Một quá trình tái sản xuất cấu trúc cộng đồng

CHƯƠNG 5 - Bộ máy quản lý nhà nước và cấu trúc quyền lực trong vùng công giáo di cư

CHƯƠNG 6 - Nền tảng giáo dục kép và xu hướng lực chọn giá trị nghề nghiệp của giáo dân công giáo

CHƯƠNG 7 - Những chiến lược sống của người công giáo di cư

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC THUẬT NGỮ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỂN SÁCH NÀY