Ấn phẩm khoa học

Trò chuyện cùng Dương Ngọc Dũng - Tình yêu, tôn giáo và triết học

Tác giả: Nguyễn Đức Lộc và các cộng sự

100.000 đ Đã có VAT

125.000 đ - 20%

Một cuộc đối thoại giữa nhà nghiên cứu nhân học và nghiên cứu triết học dưới nhãn quan sử học, đi vào các giác độ cuộc sống cá nhân trong cuộc song hành với quãng đường xã hội. Bạn sẽ hiểu phần nào về cá tính Dương Ngọc Dũng được kiến tạo từ đâu?

Mục lục

Thay lời giới thiệu

Phương pháp lịch sử cuộc đời và Dự án Những câu chuyện cuộc đời

Nguồn gốc sinh thành

Tuổi thơ bị đánh mất

Tình yêu là sự đọa đày

Thiếu thời nổi loạn

Hành trình nghiên cứu tôn giáo trên đất Mỹ

Về quan điểm Tâm Thực tại luận

Điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu