Ấn phẩm khoa học

Đời sống xã hội Việt Nam đương đại (Tập 1)

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đức Lộc chủ biên

64.000 đ Đã có VAT

80.000 đ - 20%

Mục lục

Nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh đương đại       

          Nguyễn Đức Lộc

Nghề nghiệp và vị thế: một phân tích diễn ngôn về vai trò giai cấp công nhân Việt Nam  

          Nguyễn Quang Huy

Nữ công nhân nhập cư và vai trò kép trong cuộc mưu sinh        

          Phan Thị Kim Liên

Di dân, rủi ro và mạng lưới xã hội của người công nhân nhập cư           

          Nguyễn Đức Lộc

Định kiến xã hội và những chiến lược ứng xử đối với công nhân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tại tỉnh Bình Dương    

          Cù Quang Minh

Chiến lược chăm sóc sức khỏe của người công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

          Lê Thị Ngọc Phúc                                                 

Ở lại hay trở về: chiến lược đời sống của công nhân      

          Nguyễn Mạnh Tiến

Thương thảo tập thể về lợi ích bảo hiểm xã hội của công nhân từ sự kiện đình công ở công ty Pou Yuen

          Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Quang Huy,

          Nguyễn Mạnh Tiến