TRIẾT LÝ

 KHOA HỌC – NHÂN BẢN – KHAI PHÓNG
“Khoa học vị thực tiễn, giáo dục vị nhân sinh”

 TẦM NHÌN: Đến 2025, Social Life trở thành một tổ chức khoa học, giáo dục hoạt động theo tôn chỉ độc lập có uy tín trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

SỨ MỆNH: Nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến tri thức khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội, đời sống nhân sinh qua đó thúc đẩy sự tiến bộ xã hội.

HÀNH TRÌNH SOCIALLIFE

Ngày 8/5/2010, một nhóm giảng viên và sinh viên khoa nhân học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hình thành lên nhóm nghiên cứu và bảo tồn ký ức đời sống xã hội với trang web Bảo tàng ký ức xã hội (hiện nay còn gọi là Di sản ký ức)

Với dự án này, nhóm nghiên cứu đã đặt nền tảng cho các dự án nghiên cứu và phát triển cộng đồng được xã hội công nhận.

Năm 2011, việc nghiên cứu được mở rộng sang các vấn đề đời sống xã hội Việt Nam đương đại nên nhóm đã quyết định đổi tên thành Nhóm nghiên cứu Đời sống Xã hội do Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập. Từ đây các dự án nghiên cứu đời sống xã hội đặc biệt là nhóm đối tượng thanh niên công nhân được quan tâm nghiên cứu bên cạnh dự án nghiên cứu Bảo tồn ký ức đời sống xã hội.

Năm 2014, nhóm nghiên cứu Đời sống xã hội phát triển thành Trung tâm nghiên cứu văn hóa, giáo dục và đời sống xã hội do Chủ tịch Hội dân tộc học – Nhân học ra quyết định thành lập. Sự kiện này cũng đánh dấu ra đời bộ sách chuyển khảo: Đời sống xã hội Việt Nam đương đại nhằm trả lời cho câu hỏi lớn: “Người Việt Nam hôm nay là gì?

12/6/2018, Viện nghiên cứu Đời sống xã hội hay còn được gọi là Viện SocialLife ra đời theo quyết định của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo luật khoa học công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Tháng 8/2018, thống nhất mục tiêu, chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0,  tiến tới ký kết hợp tác chiến lược trong việc hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc hình thành SocialLife – HiTech Hub tại SHTPCo – Khu công nghệ cao, Quận 9.

Tháng 3/2019, hợp tác chiến lược cùng USM-Universiti Saints Malaysia

Vào 29/5/2019, ký kết MOU với Đại học Hùng Quang (Hungkuang University), Đài Loan trong việc trao đổi sinh viên và nhân lực của hai đơn vị trong các chương trình nghiên cứu. Đồng thời, mở ra các khóa học ngắn hạn về học thuật và các khóa học về ứng dụng được đào tạo tại Đại học Hùng Quang và thực tập ở Việt Nam nhằm tạo ra nguồn nhân lực trẻ.